Endring i kvoter for små ringnotfartøy i fisket etter sild i eu-sonen i 2019

For små ringotfartøy (SUK) økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen fra 0,76 til 1,05 fra og med i dag 26. juli 2019.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Oppdatert: 26.07.2019