Endring i kvoter for små ringnotfartøy i fisket etter sild i EU-sonen i 2020

For små ringnotfartøy (SUK) økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen fra 0,76 til 1,46 fra og med i dag 11. juni 2020.

Henvendelser: 980 88 595, Ida K. O. Flaageng

Oppdatert: 11.06.2020