Endring i kvoter for i fisket etter sild i EU-sonen i 2020

Det gjøres følgende endringer med virkning fra og med fredag 19. juni 2020:

  • For små ringnotfartøy (SUK) oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen.
  • For lukket kystgruppe oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen.
  • For fartøy med ringnottillatelse økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten fra 1,15 til 1,68.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Oppdatert: 19.06.2020