Endring i kvoter for havfiskeflåten i fisket etter sild i EU-sonen i 2019

Det gjøres følgende endringer med virkning fra og med mandag 16. september 2019:
Små ringnotfartøy:
Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen økes fra 1,05 til 1,30.
Fartøy med ringnottillatelse:
Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen økes fra 1,15 til 1,20.
Trålgruppen:
Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen oppheves.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Oppdatert: 16.09.2019