Endring i kvoter for fartøy med ringnottillatelse i fisket etter sild i EU-sonen i 2020

For fartøy med ringnottillatelse oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen fra og med i dag 15. oktober 2020.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Oppdatert: 15.10.2020