Endring av grensene (utvidelse) for området på Sleppen i Troms og Finnmark som er stengt for fiske etter sei med not

Fiskeridirektøren endrer med øyeblikkelig virkning grensene for området på Sleppen i Troms og Finnmark som er stengt for fiske etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område på Sleppen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 71 grader 05,8 minutter. Øst 026 grader 32,2 minutter.

2.         Nord 71 grader 09,9 minutter. Øst 026 grader 19,5 minutter.

3.         Nord 71 grader 13,0 minutter. Øst 026 grader 51,1 minutter.

4.         Nord 71 grader 07,5 minutter. Øst 026 grader 49,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1

Bakgrunnen for endringen:

Henvendelser: Hilde M. Jensen 90812044

Oppdatert: 12.08.2020