Endring av grensene (innskrenking) for området på Varanger i Finnmark som er stengt for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren endrer med øyeblikkelig virkning grensene for området på Varanger i Finnmark som er stengt for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Varanger i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.

2.         Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.

3.         Nord 70 grader 03,0 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.

4.         Nord 70 grader 00,0 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.

5.         Nord 69 grader 59,0 minutter. Øst 029 grader 37,5 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 16.07.2019