Endring av grensene for området på Persfjorden i Troms og Finnmark som er stengt for fiske med snurrevad

Fiskeridirektøren endrer med øyeblikkelig virkning grensene for området på Persfjorden i Troms og Finnmark som er stengt for fiske med snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad i et område på Persfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.          Nord 70 grader 32,8 minutter. Øst 030 grader 39,2 minutter.

2.          Nord 70 grader 36,0 minutter. Øst 030 grader 48,0 minutter.

3.          Nord 70 grader 29,0 minutter. Øst 031 grader 13,0 minutter.

4.          Nord 70 grader 25,0 minutter. Øst 031 grader 05,1 minutter.

herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1.

Bakgrunnsinformasjon

Henvendelser: 908 12 044 Hilde M. Jensen

Oppdatert: 23.09.2020