Endring av grensene for området på Kongsfjorden og Krossfjorden, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren endrer med øyeblikkelig virkning grensene for området på Kongsfjorden og Krossfjorden, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Krossfjorden, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 79 grader 07,0 minutter. Øst 011 grader 18,0 minutter
2. Nord 79 grader 19,0 minutter. Øst 011 grader 33,0 minutter
3. Nord 79 grader 15,0 minutter. Øst  012 grader 07,0 minutter
4. Nord 79 grader 04,0 minutter. Øst 011 grader 40,0 minutter
herfra videre i en rett linje til posisjon 1.

Bakgrunnsdokument:

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 15.10.2020