Åpning for notfiske etter sild innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å midlertidig åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde.

Åpningen er avgrenset i øst av en rett linje mellom følgende posisjoner:

1.            Nord 70 grader 00,9 minutter. Øst 021 grader 26,0 minutter.

2.            Nord 70 grader 05,7 minutter. Øst 021 grader 28,7 minutter.

Åpningen trer i kraft umiddelbart

Fiskeridirektoratets regionkontor kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v.

Henvendelser: Njål Wang Andersen, 906 13 895

Oppdatert: 08.11.2019