Åpning av to områder på Kvænangen i Troms, for fiske etter reker med trål

Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning et område på Grunnspildra og et område på Ballen i indre Kvænangen i Troms som er stengt for fiske etter reker med trål.

Bakgrunn for åpningen

Oppdatert: 09.08.2019