Åpning av området på Storfjordrenna, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskerdirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området på Storfjordrenna, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad

Bakgrunnsdokument:

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 07.09.2020