Åpning av området på Sørbakken, innenfor Norges økonomiske sone, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området på Sørbakken, innenfor Norges økonomiske sone, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Bakgrunnen for åpningen

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 13.09.2019