Åpning av området på Landegodefjorden i Nordland som er stengt for fiske etter reker med trål, og stenging av fem nye områder i Nordland

Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området på Landegodefjorden i Nordland som er stengt for fiske etter reke med trål.

Videre stenger Fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning fem nye områder i Nordland for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i følgende områder i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

Område ved Sundøy:

1.         Nord 66 grader 32,4 minutter. Øst 012 grader 54,0 minutter.

2.         Nord 66 grader 35,7 minutter. Øst 012 grader 51,8 minutter.

3.         Nord 66 grader 35,8 minutter. Øst 012 grader 53,2 minutter.

4.         Nord 66 grader 33,7 minutter. Øst 012 grader 55,7 minutter.

5.         Nord 66 grader 32,4 minutter. Øst 012 grader 55,6 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Område på Skardsfjorden:

1.         Nord 66 grader 44,2 minutter. Øst 013 grader 16,3 minutter.

2.         Nord 66 grader 44,7 minutter. Øst 013 grader 16,3 minutter.

3.         Nord 66 grader 44,8 minutter. Øst 013 grader 25,1 minutter.

4.         Nord 66 grader 44,1 minutter. Øst 013 grader 25,1 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Område på Meløyfjorden:

1.         Nord 66 grader 47,8 minutter. Øst 013 grader 24,7 minutter.

2.         Nord 66 grader 48,6 minutter. Øst 013 grader 24,2 minutter.

3.         Nord 66 grader 49,3 minutter. Øst 013 grader 29,5 minutter.

4.         Nord 66 grader 48,5 minutter. Øst 013 grader 30,6 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Område på Gåsværfjorden:

1.         Nord 66 grader 51,2 minutter. Øst 013 grader 23,4 minutter.

2.         Nord 66 grader 51,9 minutter. Øst 013 grader 23,4 minutter.

3.         Nord 66 grader 52,0 minutter. Øst 013 grader 30,2 minutter.

4.         Nord 66 grader 51,4 minutter. Øst 013 grader 30,2 minutter.

5.         Nord 66 grader 51,0 minutter. Øst 013 grader 26,5 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Område i Sørfjorden:

1.         Nord 66 grader 59,0 minutter. Øst 013 grader 58,7 minutter.

2.         Nord 67 grader 00,8 minutter. Øst 014 grader 00,1 minutter.

3.         Nord 67 grader 01,0 minutter. Øst 014 grader 01,4 minutter.

4.         Nord 66 grader 59,8 minutter. Øst 014 grader 02,0 minutter.

5.         Nord 66 grader 59,0 minutter. Øst 013 grader 59,5 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnen for åpning og stenging

Henvendelser: Hilde M. Jensen 90812044

Oppdatert: 04.06.2019