Oversikt over dispensasjoner fra veieplikt i 2020

Oversikt over alle som har fått dispensasjon fra landingsforskriften § 5 første ledd ved landing av levende fisk til merd. Dispensasjonene er gitt på bakgrunn av søknad og med hjemmel i landingsforskriften § 5 femte ledd.

 Dispensasjonene gjelder for sesongen 2020 og utløper 31. desember 2020.

Dispensasjoner fra veieplikt i 2020

Fiskerimerke

Fartøynavn

Eier fartøy/anlegg

WebSak

-

-

Lerøy Norway Seafood Båtsfjord AS

20/3527

F 0095H

Ingvardson

TM-Fisk AS

20/5598

T 0001I

Nordhavet

Nordhavet AS

20/3706

N 0003VV

Ballstadøy

Ballstadøy AS

20/3372

N 0300F

Ida Amalie

Napp Kystfiske AS

20/3706

F 0020H

Polarstjerna

Jari Kystfiske AS

20/3432

H 0260K

Sjohav

Sjohav AS

20/3706

F 0175BD

Skarberg

Østbas AS

20/3511

N 0003V

Knut Olav

Kransvik AS

20/3927

F 0066BD

Kildin

Vidjenes AS

20/3378

N 0666VV

Rowenta

Rowenta AS

20/3706

N 03000VV

Ballstadværing

Ballstadværing AS

20/3565

TR 0096AA

Storstein

Arve Guttelvik AS

20/3706

N 0346Ø

Gunnar K

Kristoffersen Fiskebåt AS

20/3975

N 0244MS

Sander Andre

Mirsel AS

20/3706

N 0001SO

Olagutt

Olagutt AS

20/3706

F 0043BD

Andopsværing

    Andopsværing AS

20/3486
20/3687

-

-

Myre Havbruk AS

20/3374

-

-

Merdedrift AS

20/3384

T 0100SO

Båragutt

Båragutt Pelagic AS

20/3687

N 0014Ø

Gunnar Jarl

Fugløyskjær AS

20/3687

Oppdatert: 15.04.2020