Innvilga dispensasjoner fra landingsforskriften

Oversikter over alle som har fått dispensasjon fra landingsforskriften.

Oppdatert: 20.01.2020