Plikt til å føre journal (søknad om dispensasjon)

Formålet med skjemaet

For restauranter, detaljister og andre som kjøper inntil 200 kilo fisk per uke, er det innført en midlertidig ordning hvor det er gitt et generelt fritak fra plikten til å føre journal.

Kravet til journal anses med hensyn til ordningen oppfylt gjennom godkjent regnskap i samsvar med lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) og tilhørende forskrifter.

For mottaksanlegg som mottar fisk for inntil 5 millioner kroner i året, kan det aksepteres en forenklet journal ved bruk av Excel‐ark (regneark) etter mal fra Fiskeridirektoratet.

Kjøpsverdien skal beregnes på all fisk, også den fisken som ikke mottas i første hånd.

Dersom det kjøpes fisk over flere mottaksanlegg vurderes disse samlet.

Elektronisk søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema for midlertidig dispensasjon fra plikten til å føre journal

Innlogging

Dette skjemaet krever innlogging med IDporten. Når du bruker ID-porten kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

ID-porten blir brukt som innlogging til en rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Veiledere til hver av innloggingene på ID-portens hjelpesider.

Kontakt ID-portens brukerstøtte dersom du har spørsmål om innlogging.

Oppdatert: 06.02.2017