Påmelding til registreringsordning for utsatt veieplikt for fartøy under 11 meter

Formålet med påmeldingsskjemaet

Landingsforskriften § 5 første ledd krever at all fisk skal veies fortløpende ved landing. Fartøy under 11 meter største lengde kan gis dispensasjon fra dette kravet, ved at fartøyet meldes på registreringsordning for utsatt veieplikt (jf. landingsforskriften § 5a).

Det vil si at de minste fartøyene gis adgang til å melde seg på en ordning, i stedet for å måtte sende inn en ordinær søknad til Fiskeridirektoratet som krever saksbehandlingstid.

Vilkår for registreringsordningen

Påmeldingen vil bety at fisker gis utsatt veieplikt. Utsettelsen gjelder frem til fangsten er transportert til mottaksanlegget.

Vilkår for å kunne benytte registreringsordningen:

  • fartøyet er under 11 meter og registrert i Fiskeridirektoratets merke- og deltakerregister
  • fartøyet må passere utsatte områder for å komme til nærmeste mottaksanlegg fra fangstfeltet, og/eller har mer enn 3 timer gangtid fra fiskefeltet til nærmeste mottaksanlegg.

Elektronisk påmeldingsskjema

Elektronisk skjema for påmelding til registreringsordningen

Innlogging

Dette skjemaet krever innlogging med IDporten. Når du bruker ID-porten kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten blir brukt som innlogging til en rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Veiledere til hver av innloggingene på ID-porten sine hjelpesider

Kontakt ID-portens brukerstøtte dersom du har spørsmål om innlogging.

Dersom fartøyet ikke oppfyller vilkårene

Fartøy som ikke oppfyller vilkårene for påmelding til registreringsordningen, må søke om dispensasjon fra veieplikten på ordinær måte (jf. landingsforskriften § 5 sjette ledd).

Søknadsskjema for dispensasjon fra veieplikten for transport av fisk

Påmeldte til registreringsordningen

Fartøy som er påmeldt registreringsordning for utsatt veieplikt: Oversikt over påmeldte til registreringsordning for utsatt veieplikt for fartøy under 11 meter

Listen oppdateres fortløpende.

Oppdatert: 06.05.2016