Tekniske krav for dataoverføring

Som følge av nye krav i landingsforskriften, som har betydning for innhold på seddel, arbeides det med en omlegging av mottaket for seddeldata.

Nytt innhold på denne siden vil komme når dokumentasjonen er klar.