Håndhevelse av rapporteringskravet

Her kan du lese om hvordan kravene til elektronisk rapportering blir håndhevet.

Fiskeridirektoratet skal legge til rette for en god og effektiv innføring av de nye kravene. Vi legger derfor opp til en trinnvis håndhevelse det første året den enkelte fartøygruppen omfattes av ERS-forskriften.

Målet er at den enkelte fisker skal få tilstrekkelig tid til å gjøre seg kjent med rapporteringskravene og de nye systemene.

I boksene under kan  du lese mer om hvordan håndhevelsen av regelverket blir.

Fra 1. juli 2022 

Dersom du ikke har skaffet deg det nødvendige systemet for posisjonsrapportering og elektronisk rapportering, vil dette føre til vanlig håndhevelse. Vi kan ta hensyn til forsinket leveranse og innstallering. Da må du få bestillingen og forsinkelsen bekreftet av leverandøren din, og sende denne til oss.

Dersom du har påbegynt fisket, men ikke tatt i bruk utstyret, vil vi i første omgang gi skriftlig veiledning. Med tatt i bruk mener vi at man kan se av fartøyets meldingshistorikk at du har sendt eller forsøkt å sende meldinger i forbindelse med fisket.

Fra 1. juli 2022 til 1. juli 2023

Dersom du ikke overholder rapporteringsplikten, vil du få skriftlig veiledning fra oss. Det forutsetter at du har skaffet deg det nødvendige rapporteringssystemet og tatt det i bruk.

Dette gjelder når enkeltmeldinger ikke er sendt eller sendt for sent, du har sendt feil meldingstype, rapportert feil kvantum eller ikke følger bestemmelsene for å rette opp tekniske feil.

Dersom du gjentatte ganger overtrer rapporteringskravet, vil vi vurdere vanlig håndhevelse. Dette vil være etter en konkret helhetsvurdering.

Fra og med 1. juli 2023

Fra 1. april 2023 

Dersom du ikke har skaffet deg det nødvendige systemet for posisjonsrapportering og elektronisk rapportering, vil dette føre til vanlig håndhevelse. Vi kan ta hensyn til forsinket leveranse og innstallering. Da må du få bestillingen og forsinkelsen bekreftet av leverandøren din, og sende denne til oss.

Dersom du har påbegynt fisket, men ikke tatt i bruk utstyret, vil vi i første omgang gi skriftlig veiledning. Med tatt i bruk mener vi at man kan se av fartøyets meldingshistorikk at du har sendt eller forsøkt å sende meldinger i forbindelse med fisket.

Fra 1. april 2023 til 1. januar 2024

Dersom du ikke overholder rapporteringsplikten, vil du få skriftlig veiledning fra oss. Det forutsetter at du har skaffet deg det nødvendige rapporteringssystemet og tatt det i bruk.

Dette gjelder når enkeltmeldinger ikke er sendt eller sendt for sent, du har sendt feil meldingstype, rapportert feil kvantum eller ikke følger bestemmelsene for å rette opp tekniske feil.

Dersom du gjentatte ganger overtrer rapporteringskravet, vil vi vurdere vanlig håndhevelse. Dette vil være etter en konkret helhetsvurdering.

Fra og med 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 

Dersom du ikke har skaffet deg det nødvendige systemet for posisjonsrapportering og elektronisk rapportering, vil dette føre til vanlig håndhevelse. Vi kan ta hensyn til forsinket leveranse og innstallering. Da må du få bestillingen og forsinkelsen bekreftet av leverandøren din, og sende denne til oss.

Dersom du har påbegynt fisket, men ikke tatt i bruk utstyret, vil vi i første omgang gi skriftlig veiledning. Med tatt i bruk mener vi at man kan se av fartøyets meldingshistorikk at du har sendt eller forsøkt å sende meldinger i forbindelse med fisket.

Fra 1. januar 2024 til 1. januar 2025

Dersom du ikke overholder rapporteringsplikten, vil du få skriftlig veiledning fra oss. Det forutsetter at du har skaffet deg det nødvendige rapporteringssystemet og tatt det i bruk.

Dette gjelder når enkeltmeldinger ikke er sendt eller sendt for sent, du har sendt feil meldingstype, rapportert feil kvantum eller ikke følger bestemmelsene for å rette opp tekniske feil.

Dersom du gjentatte ganger overtrer rapporteringskravet, vil vi vurdere vanlig håndhevelse. Dette vil være etter en konkret helhetsvurdering.

Fra og med 1. januar 2025

Forsettlige forhold

Dersom fangst bevisst blir feilrapportert, vil Fiskeridirektoratet vurdere reaksjoner i hvert enkelt tilfelle.

Var denne nettsiden nyttig?

Vil du hjelpe oss med å gjøre nettsiden bedre? Vi setter stor pris på om du har noen minutter til å svare på noen få spørsmål. Du er helt anonym.

Ja, jeg vil svare

Oppdatert: 01.11.2022