Tillatt rapporteringsutstyr og kodelister

Fiskerimyndighetene har åpnet for at private IT-firma, eventuelt i samarbeid med eiere av fiskefartøy, utvikler rapporteringsløsninger som oppfyller de kravene fiskerimyndighetene stiller. Det er flere aktører som er godkjente leverandører av elektroniske rapporteringssystem.

Godkjente programvarer for elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata til Fiskeridirektoratet er:

Kun godkjent for bruk i norsk territorialfarvann som består av sjøterritoriet og de indre farvann, Norges økonomiske sone (NOR) og Fiskevernsonen ved Svalbard (XSV):

Kun godkjent for bruk i norsk territorialfarvann som består av sjøterritoriet og de indre farvann og Norges økonomiske sone (NOR):

Det er opp til fiskeren å velge hvilke av disse de vil bruke til elektronisk innrapportering av fangst. Fiskeren betaler selv for utstyret og vedlikeholdet av dette.

Leverandørens ansvar

Det er den enkelte leverandør som er ansvarlig for opplæring i bruk av sitt system. Det er også leverandøren som mottar rapporteringsmeldingen først fra båten, og leverandøren er derfor et naturlig kontaktpunkt for fartøy som har sendt meldinger. Feil med programvaren er også leverandørens ansvar.

Feilkoder

Når Fiskeridirektoratet mottar en elektronisk melding får avsender et svar i form av en returmelding (RET). I disse meldingene står det ulike koder. Feilkodene beskriver hvorfor en melding eventuelt ikke er godkjent, eller hvorvidt rapporteringsmeldingen skal kanselleres eller korrigeres.

Feilkoder

Liste over koder som brukes for å varsle, enten om at noe er feil eller om at avsender ønsker å kansellere eller korrigere en sendt melding.

Feilkoder - aksjon fartøy

Listen inneholder koder som brukes for å varsle om at noe er feil og enkelt forslag til hva skipper skal gjøre.