VMS og ERS

For fartøy omfatta av ERS-forskriften gjelder rapporteringskravet til norske myndigheter, uavhengig av hvor fisket foregår. Disse må også ha installert og benytte utstyr for posisjonsrapportering.

Øvrige fartøy kan frivillig rapportere posisjon, samt fangst- og aktivitetsdata elektronisk.

Les mer om kravet til rapportering i forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (lovdata.no)