Du er her:
 

Fartøy under 15 meter - kystfiskeappen

 

Fartøy over 15 meter med flere

 

Kongekrabbe

Rapportering

Oppdatert: 19.04.2017

Alle norske fartøy som driver ervervsmessig fiske og fangst er pålagt å rapportere fangst og aktivitet på havet. Formålet med rapporteringsplikten er å legge til rette for effektiv regulering av fiskeriene, bedre kontroll med ressursuttaket og godt grunnlag for statistikk og forskning.

Siden 2010-2011 har fartøy på eller over 15 meter vært pålagt å rapportere fangst- og aktivitetsdata elektronisk (ERS). Disse fartøyene er også pålagt å rapportere fartøyets posisjon elektronisk.

Fra 1. februar 2015 er også fartøy under 15 meter pålagt å rapportere fangstopplysninger elektronisk via kystfiskeappen.

Elektronisk rapportering erstatter tidligere rapportering på papir i fangstdagboka. Adgangen til å føre fangstdagbok er derfor opphevet, kun med unntak for fartøy som har dispensasjon fra kravet til elektronisk rapportering.

Taushetsbelagt informasjon

Alle rapporteringsdata fra fartøy lagres hos Fiskeridirektoratet og er kun tilgjengelig for autorisert personell underlagt taushetsplikt. De viktigste brukerne av denne informasjonen er den norske Kystvakten og Fiskeridirektoratet.

Fartøyene kan også få tilgang til sine innsendte data ved å kontakte Fiskeridirektoratet.

Les mer om dette i forskrift om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiske- og fangstfartøy.