Skjul søk
22.02.2018

2,5 millioner til selfangsten i 2018

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østsisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2018, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 2,5 millioner kroner og søknadsfristen er 5. mars.

30.01.2018

Klart for påmelding til distriktskvoteordningen

Fiskeridirektoratet åpner nå for påmelding til distriktskvote-ordningen for torsk nord for 62°N for 2018. Fartøy i kystfiskeflåten kan delta. Påmeldingsfrist er 15. april, og fisket begynner 1. mai.

24.01.2018

Kvotebytteordning i 2018

I 2018 kan norske fartøy bytte lodde i Barentshavet mot enten lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen eller kolmule.

16.01.2018

Utfordringer i rekefisket i sør kan langt på vei være løst

Finny Sirevaag AS i Rogaland har nå med bidrag fra blant annet Fiskeridirektoratet funnet en løsning på utfordringene knyttet til utsortering av små dyphavsreker (pandalus borealis) og hvitreker (glassreker), et produkt som hittil i stor grad har blitt dumpet på havet fordi det har vært nærmest umulig å få slike reker i produksjon og omsatt.

11.01.2018

Økt fangstmengde for norske fartøy i 2017

Norske fartøy landet i 2017 fisk til en totalverdi på over 18 milliarder kroner. Dette er på samme nivå som i 2016. Verdien innenfor pelagisk sektor har en merkbar nedgang, men torskefiskeriene kompenserer for mye av denne verdinedgangen med gode priser på torsk og hyse.