Skjul søk
22.03.2018

Åpent møte om reketråling i Finnmark

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet inviterer fiskere og andre interesserte til møte om direktoratets forslag til åpning av Tana- og Porsangerfjorden for fiske etter reker.

19.03.2018

Tilskudd til selfangst i 2018

Fiskeridirektoratet har nå fordelt støtten til selfangst for 2018 og tilskuddet på 2,5 millioner kroner er tildelt henholdsvis Norse marin AS med 1,5 millioner kroner og Kvitungen AS med en million kroner.

09.03.2018

Økte kvoter i fisket etter torsk og hyse

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å tilbakeføre ubenyttede tredjelandskvoter av torsk og hyse nord for 62° N til fiskeflåten etter etablerte fordelingsnøkler. Kvoteøkningen utgjør 6259 tonn torsk og 2375 tonn hyse, og alle fartøygrupper får økte kvoter.

07.03.2018

675 krepseteiner beslaglagt i Rogaland

Mandag beslagla politiet 675 teiner i Høgsfjorden i Rogaland etter at Fiskeridirektoratet hadde anmeldt to yrkesfiskere for ulovlig omsetning av kreps.