Meld deg på samfiske 2023!

Det er nå mulig for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter å melde seg på samfiskeordningen i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Meld deg på samfiske og lese om regelverket.

Endring av regelverk

Det midlertidige unntaket fra kravet om at begge fartøyeiere må stå om bord under fisket er ikke lenger gjeldende. Dette betyr at begge fartøyeiere i et kvotesamarbeid mellom to fartøy med ulike eiere må stå om bord under fisket i 2023.

Oppdatert: 06.01.2023