Viderefører dispensasjon fra samtidighetskravet

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har etter søknad fra Norges Fiskarlag besluttet å videreføre dispensasjonsordningen om å kunne gå fra mottak til en annen havn i nærheten før signering av sluttseddel.

Dette går fram av en pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartmentet. Hensikten er å både ta hensyn til et smidig gjennomført fiske og Fiskeridirektoratets kontrollfunksjon.

Oppdatert: 10.02.2022