Veileder om krav til vekter og automatiske veiesystem til bruk ved landing av fisk

Fiskeridirektoratet har, sammen med Justervesenet, utarbeidet en veileder om krav til vekter og automatiske veiesystem til bruk ved landing av fisk.

Veilederen er basert på forslag til nytt regelverk om krav til veiesystemene og er en videre konkretisering av de foreslåtte kravene.

Veilederen beskriver og forklarer de foreslåtte endringene i landingsforskriften og endringer i Justervesenets regelverk. Veilederen skal bidra til at de foreslåtte kravene forstås og etterleves likt i hele næringen og på en slik måte at det støtter formålet med reguleringen, herunder korrekt ressursregistrering og like konkurransevilkår.

Det understrekes at nytt regelverk ikke er vedtatt og veilederen må derfor leses med det som utgangspunkt.

Fiskeridirektoratet arbeider også med en egen dataspesifikasjon for kravene.

Se mer informasjon om forslag til nytt regelverk og veilederen til regelverket på følgende sider:

Forslag til krav til automatiske vekter og veiesystem

Oppdatert: 08.02.2022