Utvidelse av høringsfrist for forskrift om fiskeritillatelser og kvotefaktorer

Etter anmodning fra Norges Fiskarlag har Nærings- og fiskeridepartementet utsatt frist for høring av forskrift om fiskeritillatelser og kvotefaktorer.

Utsettelsen er fra 12. februar 2022 til 31. mars 2022.

Oppdatert: 26.01.2022