Trekning av rekrutteringskvoter

77 søkere på rekrutteringskvoter til tre kvinner og tre menn.

I 2022 er det lyst ut seks rekrutteringskvoter. Tre kvoter tildeles kvinner og tre kvoter tildeles menn. Fiskeridirektoratet fikk inn totalt 77 søknader, hvorav 13 var fra kvinner og 64 var fra menn.

Årets seks rekrutteringskvoter fordeles gjennom loddtrekning. Nå er loddtrekningen gjennomført. Fem tildelinger er klare, mens en siste venter på avklaring.

– Vi har gjennomført loddtrekning blant søkerne, og fem av seks personer er tildelt rekrutteringskvoter siden de oppfylte kriteriene, sier Erling Johan Johansen i Fiskeridirektoratet.

Den siste, én av de tre kvotene som skal tildeles menn, fikk to trekninger der søkerne ikke oppfyller kravene til ordningen. Den tredje som ble trukket vil kunne få den siste rekrutteringskvoten, avhengig av utfallet av en eventuell klagebehandling knyttet til de to søkerne som ble trukket først.

– Vi ønsker å prioritere rask saksbehandling i slike saker og bruker loddtrekning som metode for utvelgelse. Men det betyr at vi risikerer å få en situasjon hvor noen som blir trukket blir vurdert til å ikke oppfylle vilkårene for å få rekrutteringskvote, og da må vi vente med å kunngjøre en endelig tildeling. Det er leit at noen må vente lenger på svar, men det bidrar tilet mer rettferdig system, sier Johansen.

Avklaringen omkring den tredje og siste tildelingen vil skje i løpet av våren. 
Alle søkere er tilskrevet.

Se hele søkerlisten her (pdf, 32.9 kB).

Disse har fått tildelt rekrutteringskvoter

 • Natalia Budiak, bosatt i Gamvik kommune – innfridde vilkårene og får tildelt 
 • Siri Walsøe Lyngedal, bosatt i Nordkapp kommune – innfridde vilkårene og får tildelt
 • Alice Roseth Helleberg, bosatt i Sola kommune – innfridde vilkårene og får tildelt 
 • Vebjørn Haugland, bosatt i Vågan kommune – innfridde vilkårene og får tildelt 
 • Håvard Røyseng Hansen, bosatt i Nordkapp kommune – innfridde vilkårene og får tildelt 
 • En venter på avklaring

Vilkår for tildeling av rekrutteringskvote

 • Søker må være under 30 år det året søknaden fremsettes. For kvinnelige søkere er grensen under 40 år.
 • Søker må være registrert på blad B i fiskermanntallet.
 • Søker må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av i minst to år i løpet av årene 2019, 2020 eller 2021. Fangstverdi i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner.
 • Søker må være majoritetseier av merkeregistrert fartøy (har mer enn 50 % av eierandelene i fartøyet) med adgang til å delta i åpen gruppe i ett eller flere av fiskeriene det tildeles rekrutteringskvote i.
 • Søker kan ikke tidligere ha vært majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i noen av de nevnte fiskeriene.
 • Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.
Oppdatert: 24.02.2022