Innskjerping av snøkrabbetillatelser

Fiskeridirektoratet innskjerper tildelingene av snøkrabbetillatelser.

Vi har utarbeidet en instruks hvor innskjerpingen fremgår. Innskjerpingen blir gjort for å motvirke at det utvikles en flåte av fartøy med inaktive tillatelser.

Dette gjelder for det første praktiseringen av vilkåret om «egnet og utstyrt»

For det andre gjelder innskjerpingen at forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse ikke lenger skal gis for snøkrabbetillatelser.

Instruks for tildeling av snøkrabbetillatelser (pdf, 105.5 kB)

Oppdatert: 30.03.2022