Søknadsskjema til rekrutteringskvoter er klart

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å vidareføre ordninga med rekrutteringskvote til unge fiskarar. Søknadskjema er no tilgjengeleg på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

Det er opna for å tildele inntil seks rekrutteringskvotar og søknadsfristen er 31. desember 2022. Det skal tildelast tre kvotar til menn og tre kvotar til kvinner og kvotane gjeld for torsk, hyse og sei nord for 62°N, makrell i Nordsjøen, sild i Nordsjøen og nvg-sild.

Øvre aldersgrense for menn er 30 år og 40 år for kvinner. Les meir om ordninga og kva slags vilkår som gjeld på nettsidene til Nærings- og fiskeridepartementet.

Søknadskjema for rekrutteringskvote finn du på Fiskeridirektoratets sider.

Oppdatert: 05.12.2022