Søknad for å delta i hvalfangsten er åpnet

Fartøy som ønsker å delta i årets fangst av vågehval må sende skriftlig søknad til Fiskeridirektoratet. Påmelding til årets kurs er også nå åpnet.

Reguleringsforskriften for årets fangst er ikke vedtatt ennå, noe som betyr at første fangstdato heller ikke er klar. Det er Fiskeridirektoratet region Nordland som behandler søknadene om deltakelse. Søknad om å få delta i årets hvalfangst skal sendes til og merkes med «påmelding hvalfangst» og fartøyets navn i emnefeltet.

Kurs

Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for hvalfangere 15. mars 2022. Kurset er obligatorisk for nye hvalfangere, men også hvalfangere som har gjennomført kurs tidligere og som skal delta på årets fangst kan delta om de ønsker.

På grunn av den pågående covid-19 pandemien vil kurset være digitalt og foregå på møteplattformen Teams.

Påmelding til kurset sendes på e-post til innen 10. mars og merkes med «påmelding kurs hvalfangere». Det må oppgis fullt navn og e-postadresse for oppkobling på Teams.

Oppdatert: 02.02.2022