Rømmingsteknisk utsettelse

Frist for å levere rømmingsteknisk rapport utsettes for innehavere i utvalgte kommuner.

I slutten av 2021 ble det gjort endringer i forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

I hovedsak omhandler det en utsettelse av frist med ett år for når rømmingsteknisk rapport skal være sendt inn til Fiskeridirektoratet og krav om gyldig tilstandsgrad begynner å løpe.

Unntakene fremgår av nytt vedlegg 1, og gjelder for de som har akvakulturtillatelser for landbasert akvakulturanlegg med ferskvann i følgende kommuner:

  • Akvakultur av røye i kommunene Flekkefjord, Bjerkreim, Tydal, Brønnøy, Hemnes, Hattfjelldal og Sør-Varanger.
  • Akvakultur av ørret i kommunene Elverum, Nord-Aurdal, Søndre Land, Flekkefjord, Bjerkreim, Ullensvang og Sogndal.
  • Akvakultur av regnbueørret i kommunene Elverum, Engerdal, Nord-Aurdal og Vestre Slidre.

For innehavere av anlegg i nevnte kommuner er ny frist for å levere rømmingsteknisk rapport 1. januar 2023.

For å se endringene, gå til §§ 21, 25 og 35 i forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

Oppdatert: 14.01.2022