Periodevis stenging av kongekrabbefiske

I perioden 6. september til 25. september vil fiske etter kongekrabbe med teiner bli periodevis stengt i ulike områder.

Stengingen gjøres av hensyn til Havforskningsinstituttets bestandsestimeringstokt og Fiskeridirektoratets opprenskingstokt.

Det er ikke tillatt å melde kongekrabbeteiner som annen fiskeredskap.

For nærmere detaljer om tidsperioder og områdeavgrensning i kvoteregulert område, se J-72-2022 paragraf 17.

For nærmere detaljer om tidsperiode utenfor kvoteregulert område, se J-13-2021, paragraf 10.

Oppdatert: 05.09.2022