Oversikt over endringer i Høstingsforskriften

Utøvelsesforskriften er nå erstattet av Høstingsforskriften og dette innebærer en del endringer i høstingen av viltlevende marine ressurser.

Fiskeridirektoratet har fått laget en oversikt over endringer og gjeldende krav (pdf, 121.0 kB). I tillegg til endringene fra den gamle utøvelseforskriften inneholder også høstingsforskriften en del nye krav til fiskefartøyer.

Oppdatert: 28.02.2022