Ønsker å leie havgående fartøy

Fiskeridirektoratet ønsker å leie ett større fartøy i ca. 40 døgn til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene fra Vestlandet til Barentshavet.

Arbeidet pågår døgnkontinuerlig med slept redskap, på angitte stasjoner.

Tentativ oppstart august, men med mulighet for noe senere oppstart.

Fartøyet har fri bunkers i leieperioden, i tillegg til døgnleie.

Alle tilbud må sendes Fiskeridirektoratet via følgende utlysning:
22/5914 - Leie av fartøy til opprensking av tapte fiskeredskaper (eu-supply.com)

Frist: kl.10:00, den 30. mai 2022.

Tidligere tokt

Under toktet i 2021 ble det tatt opp ca.1000, garn samt betydelige mengder med andre fiskeredskap.

Oppdatert: 02.05.2022