Minsteavstand mellom bruk og henstillingsområde

Fiskeridirektoratet innfører, med hjemmel i den lokale «Lofotforskriften», økt minsteavstand på 0,4 nautiske mil mellom snurrevad og andre bruk ved Røst, og det etableres i tillegg et henstillingsområde der de minste snurrevadfartøyene vil ha førsteretten til å fiske.

Området med økt minsteavstand ved Røst blir innført etter en henvendelse fra «Sammenslutningen av fiskere på Røst», og etter en rask høringsrunde og konsultasjon med Kystvakten og Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

Bakgrunnen for innføring av økt minsteavstand er tilbakemeldinger om flere redskapskollisjoner der garn har blitt tatt av snurrevadfartøy. Dette må også sees i lys av det faktum at strømforholdene er sterkere ved Røst enn lenger inn i Lofoten.

– Vi har derfor besluttet å endre § 3 i den lokale reguleringen for Lofotfisket slik at det i fangstrutene 00-03 og 00-04 utenfor Røst blir forbudt å fiske med snurrevad nærmere enn 0,4 nautiske mil fra utsatte fiske- eller fangstredskaper, merke for slike redskaper eller fartøy som driver garn- eller linefiske. Endringen trer i kraft fra og med torsdag 17. mars, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet region Nordland.

Henstillingsområde for snurrevad

Fiskeridirektoratet region Nordland har også mottatt krav om i alt fem henstillingsområder der fartøy som fisker med snurrevad skal få eksklusiv rett til å fiske.

– Vi har vurdert kravene og det blir særlig i Henningsværstraumen vist til at garnflåten sperrer av hele områder der det meldes at snurrevadflåten har fått fangst. Det etableres derfor et henstillingsområde for snurrevadfartøy der vi henstiller andre fartøy om å avstå fra fiske. Området som blir etablert ligger som i fjor utenfor Valberg, og dette har virkning fra 17. mars, sier Andersen.

Området utenfor Valberg ligger innenfor fjordlinja. Dette blir på den måten tilgjengelig for den minste snurrevadflåten som også har blitt mest hindret av tette garnsettinger. Disse fartøyene er mer væravhengig og trenger derfor områder nært kysten for å kunne drifte. Henstillingsområdet har følgende koordinater:

N68°9.7200', E14°0.2100'

N68°7.8800', E13°58.3100'

N68°7.9200', E14°0.6700'

N68°9.7200', E14°2.1600'

Kart som viser henstillingsområdet ved Valberg.
Kartet viser henstillingsområdet ved Valberg

– På de øvrige feltene er det for tiden mindre aktivitet på av garnbåter. Vi vurderer det derfor slik at det også for snurrevadfartøy er mulig å drive rasjonelt fiske i disse områdene dersom fartøygruppene samarbeider med hverandre. Vi vil derfor ikke opprette henstillingsområder her foreløpig, sier Andersen.

Oppdatert: 16.03.2022