Meld deg på samfiske 2022!

Det er nå mulig for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter å melde seg på samfiskeordningen i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Det skal ikke søkes om å få delta i samfiskeordningen, men det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding før fisket tar til.

Digitalt meldingsskjema for samfiskeordningen

Unntak i regelverket 

Det vil som i 2021 på grunn av koronasituasjonen, inntil videre være et midlertidlig unntak fra kravet om at begge fartøyeiere må stå ombord under samfiske med fartøy som har ulike eiere.

Oversikt over 2022 kommer 

Det informeres videre om at registeret over løyver til samfiske på våre nettsider foreløpig ikke omfatter 2022. Dette skyldes tekniske problemer og vil bli rettet så snart som mulig.

Oppdatert: 10.01.2022