Lyser ut midler til utvikling av identifiseringsteknologi

Fiskeridirektoratet har fått tildelt 10 millioner kroner fra forskningsrådet til en førkommersiell anskaffelse. Midlene skal brukes til utvikling av nye teknologiske løsninger som skal sikre automatisk registrering av fangst om bord i fiske- og fangstfartøy.

I tillegg setter vi av midler fra kontrollavgiften som sikrer en finansieringsramme på minimum 20 millioner til anskaffelsen over de neste tre årene.

Vi utfordrer med denne førkommersielle anskaffelsen markedsaktører til å utvikle løsninger for automatisert innsamling av verifiserte data om høstingen.

Bli med på anbudsrunden

Søknadsfristen for deltakelse er den 14. oktober 2022, klokken 16.00.

Informasjon om konkurransegrunnlaget (doffin.no)

Det vil være mulig å danne konsortier i anbudsrunden, dersom en enkeltstående leverandør ikke innehar kapasitet eller kompetanse til å dekke hele behovsbeskrivelsen.

Vi vil legge til rette for muligheter til matchmaking, ved at en interessent kan fylle ut et skjema for å knytte kontakt med aktører som innehar komplementerende kompetanse.

Skjema for matchmaking til dannelse av konsortier

Vi inviterer til dialogmøte

I samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet og DFØ inviterer vi til et åpent dialogmøte 14. september klokken 12.00-14.00.

Meld deg på dialogmøte

Dialogmøte tar for seg hva en førkommersiell anskaffelse er, konkurransegrunnlaget, muligheter for og oppfordring til matchmaking, samt behovsbeskrivelsen.

Program 

12.00:

Velkommen og gjennomgang av behovsbeskrivelse og fremdriftsplan v/Fiskeridirektoratet.

12.40:

Gjennomgang av en Førkommersiell anskaffelse og konkurransegrunnlag v/Leverandørutviklingsprogrammet og DFØ.

13.00:

Spørsmål og diskusjon.

14.00:

Møtet avsluttes.

Oppdatert: 06.09.2022