Lite lovbrudd i torskefisket så langt

I vinter kjører Fiskeridirektoratet en stor kontrolloffensiv i torskefisket, og inspektørene har så langt ikke avdekket veldig mange lovbrudd.

Det er stor aktivitet og mange fartøy som leverer gode fangster av torsk (skrei) på mottakene langs kysten fra Finnmark og sørvestover mot Lofoten.

Få saker

Så langt er det sendt forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr i åtte saker, fem i region Nord (Troms og Finnmark) og tre i region Nordland. Samtidig er det sendt ut 17 skriftlige veiledninger for mindre overtredelser. Seks av disse er i region Nord og 11 i region Nordland.

Forholdene som det er gitt reaksjoner på dreier seg om underrapportering av fangst, manglende rapportering om anløp og landinger av fangst, og det dreier seg om kravet til å holde fangster adskilt.

- Dette viser at risikobasert kontroll er effektivt og fører til mer ryddige forhold i fiskerinæringen. Vi ser at etterlevelsen av regelverket bedrer seg jo lenger ut i offensiven vi kommer. Det er også klart at med økt tilstedeværelse avdekker vi totalt flere brudd på regelverket, enn det vi ville ha gjort uten å kunne ha jobbet på denne måten, sier seksjonssjef for kontroll i Fiskeridirektoratet region Nord, Bjørn Håvard Rønnevik.

Rundvekt

I tillegg har kontrollagene i Fiskeridirektoratet avdekket at flere fiskere melder inn fangster der det er brukt omregningsfaktor. Dette er ikke lov og Fiskeridirektoratet minner om at fisk skal meldes inn i rundvekt, altså vekta fisken har når den kommer opp fra havet.

- Dersom det blir brukt omregningsfaktor ved innmelding av fangst vil det føre til feilrapportering og vi vil reagere, sier førsteinspektør Trond Linchausen Blom i region Nordland.

Melder ikke ut bruket

Som i fjor registrerer Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste at det er mange fiskere som ikke melder ut bruket etter at det er tatt opp. Det er et krav at bruk skal meldes både inn og ut. Når bruk ikke meldes ut vil det stå som markert i fiske i kartene om bord på fiskefartøyene. Dette vil da hindre andre i å sette redskap i områder som egentlig er ledige.

Oppdatert: 23.02.2022