Leie av fiskefartøy 2022

Fiskeridirektoratet ved sjøtjenesten vil leie inn fartøy for overvåking av fiskefelt.

Områdene som skal overvåkes er i Norges økonomiske sone og i Barentshavet.

Fartøytypene Fiskeridirektoratet ønsker å leie er:

  • Seinotfartøy. Doffin referanse: 2022-302846 (doffin.no)
  • Snurrevadfartøy. Doffin referanse: 2022-380671 (doffin.no)

For fullstendig utlysning og ytterlige informasjon, se Doffin.no

Tilbud må være Fiskeridirektoratet i hende senest den 16. mars 2022 klokken 10:00.

Oppdatert: 04.03.2022