Kvoteoverføringer av torsk fra 2021 til 2022

Fiskeridirektoratet øker torskekvotene nord for 62°N for alle fartøy i lukket gruppe.

Deler av kystfiskeflåten har hatt et godt torskefiske med gode priser de siste ukene, og vi får opplyst at enkelte fartøy nå nærmer seg kvotetaket. Næringen etterlyser endelige avstemming av ordningen med kvotefleksibilitet fra 2021 til 2022, og oppdaterte fartøykvoter i årets regulering.

Fiskeridirektoratet har derfor besluttet å dele ut store deler av forventet overført kvantum i lukket gruppe. Dette innebærer at fartøy under 11 meter hjemmelslengde får en kvoteøkning på cirka 15 prosent. Fartøy på og over 11 meter hjemmelslengde får en kvoteøkning på cirka 10 prosent.

Fiskesalgslagene er gitt en endelig frist til å ferdigstille kvoteoverføringene på fartøynivå innen 7. februar. Det forventes også at all fangst fra 2021 er landet i havfiskeflåten i neste uke.

Fiskeridirektoratet vil i neste uke foreta den endelige avstemmingen av kvotefleksibiliteten på gruppe- og totalkvotenivå for å beregne endelige kvoter på fartøynivå i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Fartøy i åpen gruppe fikk tildelt hele kvotegrunnlaget ved årets begynnelse i henhold til vanlig praksis og kan derfor ikke forvente kvoteøkning på fartøynivå utover tildelte kvoter.

De nye kvotene framgår av ny forskrift:

Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2022

Oppdatert: 03.02.2022