Kurs for fiskerikyndige utsatt

På grunn av covid-19 og økende smitte i vinter har Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet valgt å utsette kurs for fiskerikyndige til november 2022.

Informasjon om kursdatoer og hvordan man melder seg på vil bli annonsert høsten 2022.

Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord. Den fiskerikyndige må ha gjennomført et tre-dagers kurs i regi av Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet.

Formålet med kursene er å øke kompetansen om regelverk, konflikthåndtering, rapportering, varsling og organisering. I tillegg får man en innføring i undersøkelsesaktiviteter. Deltakernes engelskkunnskaper blir også testet.

Viktig rolle

Den fiskerikyndige spiller en svært viktig rolle som rådgiver overfor ledelsen på de seismiske fartøyene. Den fiskerikyndige skal bidra til å skape forståelse mellom næringene og bidra til god sameksistens på havet. Han/hun skal opptre objektivt overfor aktørene.

Det er 15 plasser på kurset. Kandidater som søkte i september 2021 behøver ikke søke på nytt.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer av datoer og sted for kurset .

Spørsmål om kurset kan rettes til
Kristian L. Skaar (e-post:    ) og
Bård Aarbakke (e-post:    ).

Oppdatert: 19.01.2022