Krav til trådtykkelse i teiner med rømmingshull

Det er tillatt å bruke bomullstråd med inntil 4 mm tykkelse i teinefiske etter kongekrabbe, hummer, taskekrabbe og sjøkreps med merkeregistrert fartøy.

I fritidsfiske med teiner som settes til fangst av hummer, taskekrabbe, sjøkreps og kongekrabbe er det krav om rømmingshull montert ved bruk av bomullstråd med inntil 3 mm tykkelse.

Krav om rømmingshull

For fiske med merkeregistrert fartøy innføres det dessuten krav om rømmingshull etter nærmere bestemte tidspunkt i løpet av første halvår i 2022, bortsett fra i hummerfisket hvor det allerede gjelder et slik krav.

Basert på råd og hensyn til driftshold

Kravene til trådtykkelse er basert på råd til forvaltningen, der det blant annet er tatt hensyn til ulik sesongvarighet i de aktuelle fiskeriene.

Etter en helhetlig vurdering, der det i større grad er lagt vekt på at det i yrkesfisket brukes et høyt antall teiner under til dels vanskelige driftsforhold, er det besluttet å tillate bruk av bomullstråd med inntil 4 mm tykkelse i teinefiske etter kongekrabbe, hummer, taskekrabbe og sjøkreps med merkeregistrert fartøy.

For fisket etter kongekrabbe utenfor det kvoteregulerte området innføres kravet fra 1. juli 2022. I kvoteregulert område gjelder kravet fra 1. mars. Beslutningen innebærer ikke noen endringer for fritidsfisket med teiner.

Fiskeridirektoratet arbeider videre med sikte på å få på plass en forenklet monteringsløsning for teiner med tømmelokk på toppen som brukes i fisket etter sjøkreps og taskekrabbe.

Oppdatert: 18.02.2022