Ikke bad med Freya

Hvalrossen Freya er observert i Vollen Marina. I samarbeid med Asker kommune oppfordrer vi til å ikke bade, gå i kajakk eller lignende i området en observerer henne.

Hvalrossen er observert hvilende på en brygge. Områder inn til bryggene er sperret av, slik at en ikke kommer for nært på henne. 

Fiskeridirektoratet vurderer situasjonen fortløpende og ser på løsninger for å beskytte både mennesker og dyr, og slik hindre at farlige situasjoner oppstår.

– Dette må publikum hjelpe oss med, og den aller beste måten å gjøre det på er å holde avstand, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nadia Jdaini i Fiskeridirektoratet.

Hold avstand

Hvalross utgjør normalt ikke en fare for mennesker så lenge en holder avstand. Men når den blir forstyrret av mennesker og ikke får den hvilen den trenger, kan den føle seg truet og angripe.

– Nærgående folk kan fremprovosere farlige situasjoner, understreker Jdaini.

Bilde av hvalrossen Freya hvilende i Snarøykilen Foto: Fiskeridirektoratet
Hvalrossen Freya hvilende i Snarøykilen noen uker tilbake Foto: Fiskeridirektoratet
Oppdatert: 08.08.2022