Hvalrossen i Oslofjorden er avlivet

Tidlig søndag morgen gjennomførte Fiskeridirektoratet en kontrollert aksjon der hvalrossen som i det siste har oppholdt seg i Oslofjorden ble avlivet.

Scroll down for English version.

– Beslutning om avliving ble tatt etter helhetsvurdering der vi kom frem til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

​​​​Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet. Free use of photos with credit. 

Aksjonen ble gjennomført av personell fra Fiskeridirektoratet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

– Godt trent personell gjennomførte aksjonen etter gjeldende rutiner for avliving av sjøpattedyr. Aksjonen forløp uten dramatikk, sier Bakke-Jensen.

Politiet og Mattilsynet ble varslet i forkant av aksjonen.

Hvalrossen er overlevert til videre håndtering av veterinærer.

Den siste uken har Fiskeridirektoratet gjennom egne observasjoner konkludert med at risikoen for farlige situasjoner for mennesker og dyr var svært høy. Til tross for gjentatte oppfordringer fulgte ikke publikum anbefalinger om å holde avstand til hvalrossen, og det oppsto farlige situasjoner ved flere anledninger.

Hvalrossen "Freya" observert foran en stor folkemengde på Kadettangen. Bildet er sladdet av hensyn til enkeltpersonene i bildet. Foto: © Fiskeridirektoratet. Free use of photos with credit. 

Flytting 

Flere tiltak har vært vurdert i forbindelse med hvalrossens tilstedeværelse i Oslofjorden.

– Vi har vurdert alle mulige tiltak svært grundig. Vi kom frem til at vi ikke hadde anledning til å ivareta dyrevelferden på en god nok måte med andre tiltak, sier Bakke-Jensen.

Flytting har vært utredet sammen med blant annet Havforskningsinstituttet.

– En eventuell flytteoperasjon ville vært svært komplisert og forbundet med høy risiko, slik at dette alternativet ble valgt bort, sier Bakke-Jensen.

– Vi har forståelse for at denne beslutningen kan skape reaksjoner hos publikum, men jeg er trygg på at dette var den riktige avgjørelsen. Vi er opptatt av dyrenes ve og vel, men menneskers liv og helse må gå foran, sier Bakke-Jensen.

English version

Walrus was put down 

The walrus who was recently dwelling in Oslofjord was euthanized  by The Norwegian Directorate of Fisheries during a controlled effort in the early hours of Sunday local Norwegian time.

– The decision to euthanize the walrus was made based on an overall assessment of the continued threat to human safety, says Director General of Fisheries, Mr. Frank Bakke-Jensen.

The operation was conducted in a humane fashion by personnel from The Norwegian Directorate of Fisheries .

– Highly skilled and trained personnel executed the order in conduct with current routines and regulations for euthanasia for marine mammals, says Director General Bakke-Jensen.

The Police and the Norwegian Food Authority [animal welfare authority] was notified prior to the mission. 
 
The carcass was handed over for further handling and veterinary examinations.

Through on-site observations the past week it was made clear that the public has disregarded the current recommendation to keep a clear distance to the walrus. Therefore, the Directorate has concluded, the possibility for potential harm to people was high and animal welfare was not being maintained.

Moving 

Several possible solutions to the issue have been discussed regarding the walrus’ presence in the Oslo-fjord.

– We have considered all possible solutions carefully. We concluded that we could not ensure the animals welfare through any means available, said Director General Frank Bakke-Jensen.

Moving the animal was deliberated thoroughly with the Norwegian Institute of Marine Research.

– The extensive complexity of such an operation made us conclude that this was not a viable option. There were several animal welfare concerns associated with a possible relocation, said Director General Bakke-Jensen.

– We have sympathies for the fact that the decision can cause reactions with the public, but I am firm that this was the right call. We have great regard for animal welfare, but human life and safety must take precedence, says Director General Bakke-Jensen.

Oppdatert: 14.08.2022