Høy kontrollfrekvens i påsken

Fiskeridirektoratet vil ha flere kontroll-lag på jobb i påsken i forbindelse med torskefisket i Nordland og Troms og Finnmark. Inspektørene både på land og i Fiskeridirektoratets sjøtjeneste vil blant annet ha spesielt oppmerksomhet på såkalte «sedler på veggen».

Erfaring viser at en relativt høy kontrollfrekvens og tilstedeværelse har forebyggende effekt og fører dermed til mindre ulovligheter.

– Vi vil ha økt tilstedeværelse i områder der vi av erfaring vet at det er større risiko for lovbrudd, spesielt knyttet til uriktig seddelføring av fangst, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet region Nordland.

«Seddel på veggen»

Fiskeridirektoratet får tips og meldinger om at feilføring av sedler ved at fisk leveres på andre båter enn det som framkommer på sluttsedlene. Dette kalles «seddel på veggen» og innebærer for eksempel at ett fartøy leverer fangst på ett tidsrom og så blir seddelen «tatt ned fra veggen» og fangsten ført på et annet, gjerne mindre fartøy senere.

– Ved å gjennomføre analyser og for eksempel sammenstille informasjon fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste om aktiviteten på havet med informasjon om landings- og mottakskontroller, fartøysporing og sluttseddeldata, vil vi kunne avdekke om det drives ulovlig seddelføring, sier Andersen.

Kontrollbehov

Erfaring så langt fra årets kontrolloffensiv i torskefisket viser at det er behov for å følge opp mangelfulle eller manglende fangstrapportering, feil bruk av omregningsfaktorer og uriktig veiing og adskillelse av fangster ved mottakene.

– Som meldt tidligere synes det som at torskefisket så langt har gått relativt greit, og det er heldigvis lite alvorlige ulovligheter som er avdekket så langt. Dette skyldes nok blant annet en kombinasjon av dyktige og oppdaterte fiskere og mottak og vår økte kontrollaktivitet, sier Andersen.

Oppdatert: 08.04.2022