Freya har det fint - Hold avstand!

Fredag kveld i 18 tiden observerte vi hvalrossen Freya rett utenfor Lysaker ved Bøyesanden. Lørdag forsetter vi arbeidet med å lokalisere henne på nytt etter siste observasjon fredag kveld.

Siste observasjon var i 23 tiden, før vi avsluttet arbeidet.

Det var rolige forhold rundt Freya som beitet etter mat. Og det var få tilfeller hvor vi veiledet tilfeldig forbipasserende på sjøen, med en anbefaling om å forlate området.

Vi ser ingen grunn til å iverksette andre tiltak etter observasjonene fredag.

Lørdag forsetter vi observasjonsarbeidet med å få kunnskap om beiting og hvilemønster. Det er viktig informasjon dersom vi skal innføre ytterligere tiltak.

Gi Freya fred og ro

På grunn av finværet, forventer vi at det kan bli mer aktivitet på sjøen i dag. Det er da viktig å ta hensyn til Freya om du møter på henne.

Hvalross utgjør normalt ikke en fare for mennesker så lenge en holder avstand. Men når den blir forstyrret av mennesker og ikke får den hvilen den trenger, kan den føle seg truet og angripe. Nærgående folk kan fremprovosere farlige situasjoner.

Tidligere saker 

Rind er i Oslofjorden

Blir stresset av folk

Hold avstand til hvalrossen!

Avliving av kvalrossen i Kragerø er ikkje eit alternativ

Oppdatert: 23.07.2022