Henstillingsområde for snurrevad ved Røst

På bakgrunn av ny henvendelse fra Nordland Fylkes Fiskarlag, Norges Fiskarlag og flere henvendelser det siste døgnet fra snurrevadfartøy som drifter ved Røst, har Fiskeridirektoratet region Nordland valgt å opprette et henstillingsområde på Skomværhavet utenfor Røst, der det kun blir tillatt å fiske med snurrevad.

Vi har også vært i dialog med Norges Kystfiskarlag om saken.

Begrunnelsen er at det på grunn av garnsettinger har blitt vanskelig å finne nok plass til alle snurrevadfartøyene som drifter i området, særlig med tanke på gårdagens innføring av 0,4 nautiske mil minsteavstand mellom snurrevad og faststående bruk i området.

Henstillingsområdet som fastsettes er imidlertid ikke like stort som fiskerne har ønsket, fordi vi har tatt hensyn til eksisterende garnsettinger i nordenden, samt at deler av området i sørvest ikke har vært benyttet av snurrevadfartøy de siste dagene.

Feltet trer i kraft fra 18. mars 2022.

Koordinatene til henstillingsområdet er som følger:

N67°16.5', E11°25.0'

N67°20.0', E11°43.0'

N67°24.5', E11°34.0'

N67°24.5', E11°18.5'

Henstillingsområde for snurrevad ved Røst. © Fiskeridirektoratet.

Vi henstiller alle fartøy om å respektere henstillingsområdet som er opprettet.

Oppdatert: 17.03.2022